REACH juhendmaterjalid

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kodulehelt leitavad juhendid:
 
ECHA väljaanded:  ECHA - Publications
 
REACH määruse juhendite lehekülg:   ECHA - REACH Guidance
 
Põhivormid, mida tööstus saab REACH protsessides kasutada: ECHA Formats
 
ECHA ülevaade juhendite aruteludest:  ECHA - Consultation Procedure
 
REACH määrusest tulenevate kohustuste kindlaks määramise süsteem:  REACH Navigaator
 
REACH-IT juhendmaterjalid ECHA koduleheküljel:  ECHA - REACH-IT - REACH-IT Supporting Documents
 
Portaal ECHA-le teabe esitamiseks REACH-IT
Eesti pädev ametiasutus:
 
 
 
Euroopa Liidu portaali REACH määruse alamlehekülg: European Commission - Environment Chemicals - REACH
 
 
REACH-alast infot ja konsultatsiooniteenuseid pakuvad:
 
B-Lands Consulting - REACH Compliance
EPPA - konsultatsioon: ReachImpact
 
Tööstuse juhendmaterjalid:
 
Euroopa Keemiatööstuse Keskliidu (CEFIC) poolt koostatud REACH määruse juhendlehekülg:  ReachCentrum
CEFIC juhendid:  CEFIC - Publications - Documents and tools
REACH ABC - Käsiraamat tööstusele,  Detsember 2007
 
REACH teabepäeva materjalid: (ainult liikmetele), 13.04.10
  • K&M Consult koolituse materjalid (Kemikaaliohutuse hindamine ja kokkupuutestsenaariumid; registreerimisprotsess; SIEF: moodustamine, suhtlemine, juurdepääs toimikule)
  • Advokaadibüroo Sorainen (REACH õigusruum)