REACH viimased teated

Reach uudised oktoobris 2017

01.11.2017

Tehti ettepanek piirata ohtlike ainete kasutamist tätoveerimistintides ja püsimeigis. 

Liikmesriigid hindavad 107 ainet aastatel 2018-2020 - avaldati CoRAP uus versioon. 

Novembris on tulemas REACH-IT uus versioon.

Viidi läbi uuring, kuidas REACH ja CLP mõjutavad tööstuse jätkusuutlikuse strateegiaid.

ECHA leiab, et väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid ootavad ees finantsväljakutsed seoses REACH registreerimisega. 

Loe edasi SIIT

 

Reach uudised septembris 2017

30.09.2017

ECHA sai uue peadirektori - Björn Hansen.

ECHA andis VKE-dele teada, et need peavad olema valmis oma staatust (VKE-na) tõendama.

ECHA avaldas sügisese uudiskirja.

Avati avalik konsultatsioon identifitseerimaks üheksa uut väga ohtlikku ainet - see puudutab:

 • Bisfenool-A (EC 201-245-8). 
  Chrysene (EC 205-923-4).
  Benz[a]anthracene (EC 200-280-6).
  Cadmium nitrate (EC 233-710-6). 
  Cadmium hydroxide (EC 244-168-5). 
  Cadmium carbonate (EC 208-168-9). 
  Tricobalt tetraoxide containing ≥ 0.1% w/w nickel oxides (EC 215-157-2).
 • Dechlorane plus (including any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof) (CAS 13560-89-9; 135821-74-8; 135821-03-3). 
  Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear] (EC - )

 

Uuringus leiti, et ettevõtetel pole piisavalt stiimuleid REACH registreerimistoimikute ajakohastamiseks. 

Loe täpsemalt siit.

Reach uudised augustis 2017

01.09.2017

Avaldati IUCLID pilveversioon - lihtsam, väikestele ettevõtetele

Kemikaalide andmete haldamise tööriista IUCLID pilviversioon on nüüd saadaval VKEde jaoks. Kasutajaks on oodatud registreeruma ka konsultandid, kes abistavad VKEde ainete registreerimist. Pilves saab REACHi registreerimistoimiku koostada otse veebi kaudu, nii et kohalikku installimist pole vaja. Kasutage pilve eeliseid: andmed ECHA-s ohutult salvestatud, IUCLIDi automaatne värskendamine, täielikult hallatud varukoopiad, 24/7 teenuse kättesaadavus.

Reach uudised juunis 2017

22.06.2017

Autoriseerimise nimekirja lisati 12 uut ainet (kokku on nimistus nüüd 43 ainet):

 • 1-bromopropaan (n-propüülbromiid)
  Diisopentüülftalaat
  1,2-benseendikarboksüülhappe di-C6-8-hargalküülestrid, C7-alküülrühmade ülekaaluga
  1,2-benseendikarboksüülhappe C7-11, hargnenud ja hargnemata ahelaga dialküülestrid
  1,2-benseendikarboksüülhappe dipentüülester hargnenud ja hargnemata ahelaga
  Bis(2-metoksüetüül)ftalaat
  Dipentüülftalaat
  N-pentüül-isopentüülftalaat
  Antratseenõli
  Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne
  4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)-fenool, etoksüülitud
  4-nonüülfenool, hargnenud ja hargnemata ahelaga, etoksüülitud

Vaata täpsemalt siit

 

Uus CHESAR versioon lihtsustab kemikaali ohutusaruande loomist ning uuendamist. 

ECHA tuletab meelde, et REACH testid peavad järgima head laboritava. 

ECHA jagab praktilist nõu, kuidas valmistuda 2018 registreerimistähtajaks. 

Avaldati REACH juhendmaterjal nanomaterjalide kohta.

Vaata täpsemalt SIIT

Reach uudised suvel 2017

20.07.2017

REACH autoriseerimise ja registreerimise osas on plaanis tegeleda enam jõustamistoimingutega - inspektsioonid on näidanud, et nõuetele vastavuse osas esineb puudujääke. Uued projektid, mis käsitlevad jõustamist, on kavandamisel aastaks 2019.

ECHA uuendas juhendit, mis käsitleb aineid toodetes. 

Väga ohtlike ainete kandidaatide nimekirja lisati üks aine - PFHxS. Kõnealuses nn SVHC nimekirjas on nüüd 174 ainet. Samas uuendati mitmeid varasemaid kandeid - bisfenool A ja nelja ftalaadi puhul lisandus oht kahjustada endokriinsüsteemi. 

Jätkatakse tööd juhenddokumendiga, mis aitab identifitseerida endokriinsüsteemi kahjustavaid aineid. 

Vaata täpsemalt SIIT

Reach uudised kevadel 2017

19.05.2017

ECHA korraldab REACH 2018 kevadkooli - suunatud eelkõige kõigile ettevõtetele, kes REACH viimase tähtaja raames puutuvad esmakordselt kokku registreerimise kohustusega. 

IUCLID pilve versioon on proovimiseks valmis - online tarkvara on kasutamiseks mõeldud eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning peaks nende kemikaalide andmete haldamise protsessi oluliselt hõlbustama. 

Uutele turuletulijatele: ainete eelregistreerimise võimalust saab veel kasutada ainult kuni 31. maini 2017. Eelregistreerimine annab registreerimiseks pikendust ühe aasta. 

Vaata täpsemalt SIIT


Lehekülg 1 / 17