Kemikaalide ohutus väärtusahelas

01.07.2014

Kuidas Euroopa keemiatööstus tagab kemikaalide ohutu käitlemise

CEFIC avaldas brošüüri, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust keemiatoodete tähtsusest meie igapäeva elus. Samal ajal keskendutakse ka sellele, et kemikaalide ohutu kasutamise tagamine meie tööstuses ja kogu väärtusahelas on igapäevane kohustus.

Kuivõrd kemikaalide ohutuse kohta on õhus palju küsimusi, siis on tegemist igati asjakohase ja vajaliku üllitisega.

See uus Cefic väljaanne on suunatud ametiasutustele, asjast huvitatud sidusgruppidele ja avalikkusele ning kirjeldab, mida tööstus on seni teinud ja jätkab ka tulevikus, selleks, et tagada oma toodete ohutu käitlemine ja kasutamine igas eluea etapis.  

Tutvu brošüüriga SIIN

Viimati uuendatud 05.07.2014