REACH viimased teated suvel 2014

31.08.2014

ECHA ajakohastas teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi R.7a peatükki, mis käsitleb OECD meetodeid genotoksilisuse uurimiseks.

ECHA algatas avaliku arutelu seoses ettepanekuga piirata bisfenool A kasutamist termopaberites. Avalik arutelu lõppeb 18. detsembril 2014.

ECHA tegi kättesaadavaks uue e-giidi ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumite jaoks, mis lihtsustab kasutajatel eSDS informatsiooni mõistmist ja rakendamist. 

ECHA otsib teatud kasutusalade puhul alternatiive trikloroetüleenile ja diarseen trioksiidile. Konsultatsiooniperiood lõppeb 8. oktoobril 2014.  

Täpsem info ECHA kodulehel. 

Viimati uuendatud 01.09.2014