Reach uudised jaanuaris 2015

30.01.2015

ECHA suurendab toimikute vastavuskontrolli plaanide läbipaistvust - vaata täpsemalt SIIT.

ECHA prioritiseerib KMR aineid riskide juhtimiseks - vaata täpsemalt SIIT

ECHA avaldas REACH 2018 teekaardi - vaata täpsemalt SIIT.

Kuus uut ainet lisati väga ohtlike ainete kandidaatide nimekirja (17.dets 2014): kaadmium fluoriid ja kaadmium sulfaat KMR omaduste tõttu; kaks bensotriazool ainet (UV-320 ja UV-328) PBT ja vPvB omaduste tõttu ning DOTE ja DOTE:MOTE reaktsioonisegu reproduktiivtoksiliste omaduste tõttu. 

Viimati uuendatud 30.01.2015