REACH mõju 2010-2013 uuring

18.02.2015

Euroopa Komisjoni Ettevõtluse ja Tööstuse Peadirektoraat on määranud meeskonna, mis koosneb Strateegia ja hindamisteenuste keskus; Riski ja poliitika analüütikud ning Ökopol, hindamaks keemiatööstuse ja allkasutajate tööstuse töötingimustes ning struktuuris asetleidnud muutusi peale REACH määruse tulekut keskendudes perioodile 2010-2013.a. 

Uuringus käsitletakse mitmeid aspekte, sealhulgas: REACH rakendamise tugevuste ja nõrkuste tuvastamine seoses turu struktuuri, tarbijate valikuvõimaluste ja heaoluga; nõuete täitmise kulu ja haldusmenetlusega ning muude asjakohaste teguritega. Eesmärk on anda soovitusi uuringu käigus tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks eesmärgiga minimeerida REACH rakendamise võimalikku negatiivset mõju ning viia maksimumini konkreetsete REACH mehhanismide mõjud, mis parandavad ettevõtete tingimusi.

Uuring meeskond viib hetkel läbi küsitlusi liikmesriikide ametiasutuste, ettevõtjate ühenduste ja muude asjaomaste sidusrühmadega kogu Euroopas. EKTL on juba küsimustikule vastanud ning palunud teha seda ka oma asjassepuutuvatel liikmes-ettevõtetel. Ettevõtetele suunatud küsimustik on leitav SIIT

Viimati uuendatud 06.03.2015