REACH uudised veebruaris 2015

01.03.2015

ECHA täiendas kavatsuste registrit: lisandusid kaks piiramisettepanekut - üks metanoolile ning teine N,N-dimetüülformamiidile. Lisaks esitati üks uus piiramiskavatsus: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silanetriol.

Vaata täpsemalt SIIT

ECHA täiendas avalike tegevuste koordineerimise tööriista (PACT): s. o varajase teavitamise vahend ainetest, mille osas kavandatakse riskijuhtimise meetmete rakendamist. Uued kavatsused puudutavad järgmisi aineid: 

• aniline (EC 200-539-3)
• penta-1,3-diene (EC 207-995-2)
• benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (EC 209-008-0)
• tricobalt tetraoxide (EC 215-157-2)
• cobalt titanite green spinel (EC 269-047-4)
• fatty acids, C18 unsaturated, reaction product with ammonia-ethanolamine reaction by-products (EC 629-757-0)
• reaction mass of disodium 2-(hexadecylthio)-1-(4-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazole-5-sulfonate and disodium 2-(hexadecylthio)-1-(4-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazole-6-sulfonate (EC 452-830-1)
• tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane (EC 213-934-0)
• copper sulphide (EC 215-271-2)

Vaata täpsemalt SIIT

ECHA avaldas veebruari uudiskirja - käsitleb muu hulgas ainete asendamist; QSAR toolbox´i kasutamist; in situ tekitatud biotsiidi toimeaineid; tutvustab Taani tarbijatele loodud ohtlike ainete app´i.

Euroopa Komisjon andis vastuse kampaaniale, mis käsitleb kosmeetikatoodete koostisainete testimist loomadel REACH määruse raames. 

ECHA teatas, et muutusid nõuded reproduktiivtoksilisuse testide läbiviimisele.

ECHA avaldas igaaastase hindamisaruande - 2014 aruanne näitab, et arvestatav osa läbivaadatud toimikutest vajab jätkuvalt parandamist.

Vaata täpsemalt SIIT

 

Viimati uuendatud 06.03.2015