REACH uudised aprillis 2015

01.05.2015

ECHA korraldab juunis autoriseerimise-teemalise seminari.

ECHA avaldas aprillikuise uudiskirja.

Vaata täpsemalt siit.

28.04.15.a. teatati kavatsusest viia alljärgnev aine nn SVHC nimekirja ehk väga ohtlike ainete nimekirja:

Hexamethylene diacrylate

Parandati REACH XVII lisa 63 sissekannet plii ja pliiühendite piirangute kohta seoses avalikkusele kättesaadavaks tegemisega. 

17. aprillil 2015 esitati piiramisettepanekud järgnevate ainete kohta:

1. Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)
2. Decamethylcyclopentasiloxane (D5)

 

Viimati uuendatud 02.05.2015