Reach uudised juunis 2015

01.07.2015

REACH ainete registreerimise tasusid kohandati seoses inflatsiooniga; lisaks vähendas ECHA mõnevõrra administreerimisega seotud kulusid. 

OECD avaldas olulises mahus uut teavet nanomaterjalide kohta ning ECHA soovitab registreerijatel sellega seoses oma toimikutes olev teave üle vaadata.

Kandidaatide nimekirja lisati kaks uut väga ohtlikku ainet: mixed alkyl diesters (EC 271-094-0, CAS 68515-51-5; EC 272-013-1, CAS 68648-93-1) ja "karanal" (5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof]). 

ECHA alustas teavituskampaaniat, et aidata ettevõtetel (eelkõige VKE-del) valmistuda REACH viimaseks registreerimistähtajaks (2018). Teemale pühendatakse uusi veebilehti ning viiakse läbi rida veebinare. 

ECHA soovitab valmistuda IUCLID 6 tulekuks.

PETA esitas ECHAle petitsiooni seoses loomkatsete vältimise vajadusega. 

Järelevalve foorum alustab projekti laiendatud ohutuskaartide, kokkupuutestsenaariumite, riskijuhtimise meetmete ja protsessitingimuste kohta.

Riskihindamise komitee ning sotsiaal-majandusliku mõju hindamise komitee tegid otsuseid kolme aine piiramise osas: ammooniumsoolad, bisfenool A ja decaBDE. Lisaks otsustati trikloroetüleeni kasutusalade autoriseerimise üle.    

Täpsem info ECHA kodulehel. 

Viimati uuendatud 02.07.2015