Reach uudised suvel 2015

01.09.2015

ECHA soovitas lisada järgmised 15 väga ohtlikku ainet autoriseerimise nimekirja:
1. 1-bromopropane (n-propyl bromide) (toxic for reproduction) Solvent for vapour degreasing and surface cleaning
2. Diisopentylphthalate (toxic for reproduction) Plasticiser
3. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (toxic for reproduction) Plasticiser
4. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (toxic for reproduction) Plasticiser
5. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear (toxic for reproduction) Plasticiser
6. Bis(2-methoxyethyl) phthalate (toxic for reproduction) Plasticiser
7. Dipentyl phthalate (DPP) (toxic for reproduction) Plasticiser
8. N-pentyl-isopentylphthalate (toxic for reproduction) Plasticiser
9. Anthracene oil (carcinogenic2, PBT, vPvB) Use in coatings, paints, waterproofing materials, sealants.
10. Pitch, coal tar, high temp. (carcinogenic, PBT, vPvB) Anti-corrosion agent in coatings, paints, adhesives and sealants. Binding agent for clay pigeons.
11. 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated3 (equivalent level of concern due to endocrine disrupting properties) Floating agent in mining. Use in paints and in emulsion polymerisation.
12. Boric acid (toxic for reproduction) Cellulose insulation, metallurgy, adhesives, construction materials, coatings, detergents, refractories, fertilisers.
13. Disodium tetraborate, anhydrous (toxic for reproduction) Cellulose insulation, metallurgy, adhesives, construction materials, coatings, detergents, refractories.
14. Diboron trioxide (toxic for reproduction) Cellulose insulation, metallurgy, adhesives, construction materials, coatings, detergents, refractories.
15. Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate (toxic for reproduction) Cellulose insulation, metallurgy, adhesives, construction materials, coatings, detergents, refractories

ECHA uurib registrantide kohustuse täitmist seoses nõudega kaaluda alternatiivseid teste: ECHA analüüsis, miks registrandid esitasid 295 uut uuringut selgroogsete loomade kohta ilma, et oleksid eelnevalt selleks ECHA-lt luba taotlenud.

REACH juhendmaterjale, seoses teabele esitatavate nõuetega, on uuendatud - puudutab kahte osa peatükis R7a: R.7.2 ja R.7.6.

Euroopa tööstuse erialaliit koostöös ECHA-ga avaldas juhendmaterjali aine identifitseerimise kohta seoses eeterlike õlidega.

15. juulil teatati kavatsusest lisada 7 uut ainet väga ohtlike ainete kandidaatide nimekirja:

  1. 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)
  2. -(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)
  3. Nitrobenzene
  4. (+/-)-1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
  5. 1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
  6. 4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol
  7. 4,4'-Methylenediphenol
Viimati uuendatud 03.09.2015