Reach uudised septembris 2015

01.10.2015

ECHA peab seoses kohtuotsusega uuendama juhendmaterjale, mis käsitlevad toodetes sisalduvatest väga ohtlikest ainetest (SVHC) teavitamise kohustust. 

ECHA avaldas järjekordse uudiskirja, milles seekord keskendutakse enim autoriseerimise protsessile. 

ECHA kutsub kemikaalikäitlejaid üles teavitama oma kasutusaladest, mis on seotud autoriseerimisele kuuluvate ainetega.

Riskihindamise komitee (RAC) tegi otsuse PFOA piirangute osas.

ECHA sotsiaal-majandusliku mõju hindamise komitee (SEAC) langetas otsused kolme aine (bisfenool A; decaBDE ja PFOA) piirangute ja kahe aine autoriseerimise osas. 

ECHA täiendas juhendaterjali selle osas, kuidas koostada all-kasutaja kemikaaliohutuse aruannet.

Vaata täpsemalt SIIT

Viimati uuendatud 01.10.2015