REACH uudised novembris 2015

01.12.2015

ECHA on inspektoritele avaldanud uue ohutuskaartide läbivaatamise kontrollnimekirja - seda saavad kasutada ka ettevõtted parandamaks oma ohutuskaartide kvaliteeti ning lihtsustamaks kontrolle. Vaata täpsemalt siit

ECHA on algatanud konsultatsiooni 11 aine osas lisamaks need autoriseerimise nimekirja - kommentaare oodatakse kuni 18.02.16:

  • Dihexyl phthalate ja 1,2-benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear (plastifikaatorid PVC);
  • HHPA ja MHHPA (epoksüvaikude kõvendajad);
  • Trixylyl phosphate (määretes, hüdraulilistes vedelikes ja plasti tootmises);
  • Sodium perborate; perboric acid, sodium salt ja sodium peroxometaborate (Detergentides ja valgendajates);
  • Orange lead (lead tetroxide); lead monoxide (lead oxide); tetralead trioxide sulphate ja pentalead tetraoxide sulphate (patareides, (kummi)-rehvi tootmises, adsorbentides).

 

ECHA avaldas novembris järjekordse uudiskirja.

Kemikaalide järelevalve foorum alustab uusi projekte kemikaalide internetimüügi ning toodetes sisalduvate ainete üle. Jõustamise-alase teabe vahetamise foorum otsustas novembris toimunud kohtumisel alustada kahte uut pilootprojekti aastatel 2016 ja 2017 - esimese projekti fookuses on kemikaalide müük interneti teel ning teine projekt käsitleb ainete sisaldusele toodetse kehtestatud nõuete jõustamist. Vaata täpsemalt siit

ECHA soovib, et registreerijad näitaksid, kuidas nad on enne testimisettepanekute tegemist kaalunud alternatiivsete meetodite kasutamist - vt täpsemalt siit

Mais 2016 on oodata nii REACH-IT uut versiooni, kui ka IUCLID 6-te. 

Komisjon on teinud ettepaneku potentsiaalselt piirata 291 aine kasutamist - kuni 22. jaanuarini 2016 on võimalik avalikus konsultatsioonis osaleda. Võimalik piiramine käsitleb kõnealuste KMR ainete kasutamist tekstiilides ja tavatarbijale mõeldud riideesemetes. 

Seoses 2018 registreerimistähtajaga pakub ECHA teenust oma aine identifitseerimisnumbrite muutmiseks - see puudutab olukordi, kus mitmetel erinevatel põhjustel on eelregistreerimine aga ka reaalne registreerimine toimunud valesid identifitseerimisnumbreid kasutades. Vaata täpsemalt siit

Viimati uuendatud 01.12.2015