Reach uudised jaanuaris 2016

01.02.2016

20. jaanuaril avaldas ECHA oma veebilehel uuendatud kemikaaliotsingusüsteemi, mis teeb teabe leidmise Euroopas kasutatavate kemikaalide kohta lihtsamaks. Peamiseks muudatuseks on otsingutulemuste kuvamine kolmel erineval detailsusastmel:

  • teabekaart (infocard - olulisima kemikaaliteabe kokkuvõte),lühikirjeldus (brief profile - põhjalikum kirjeldus kemikaali
  • füüsikalis-keemilistest omadustest ning mõjudest keskkonnale ja inimeste tervisele)
  • lähteandmed (source data - algandmed, mis ettevõtted on ECHAle esitanud REACH-määruse kohastes registreerimistoimikutes ning klassifitseerimis- ja märgistusandmiku teadetes).

 

Terviseameti veebilehel on võimalik teostada otsingut REACH piirangute loetelust. Vaata täpsemalt SIIT.

CEFIC avaldas oma kodulehel uuendatud versiooni kataloogist, mis koondab standardiseeritud fraasid (lasused), mis on mõeldud kasutamiseks kokkupuutestsenaariumite koostamisel. Samuti on avaldatud juhend kõnealuste fraaside kasutamiseks. Tutvu kataloogi ja juhendiga SIIN

ECHA prioritiseeris aineid, mille osas on regulatiivsete meetmete rakendamine potentsiaalselt vajalik.

ECHA selgitas, et sama aine registreerijad peavad olema koondatud sama registreeringu alla - kehtib põhimõtet üks aine, üks registreerimine.

ECHA autoriseeris HBCDD kaks kasutusala andes loa aine kasutamiseks 13-le ettevõttele. 

Valmis uus juhend iseloomustamaks süsivesinik lahusteid - juhendi koostas OECD koostöös ECHA ja Süsivesinik lahustite tootjate liiduga - vaata juhendit SIIT

Pliist ja pliiühenditest teavitati piirangute kehtestamise kavatsuste registrisse.

17. detsembril 2015 lisati alljärgnevad ained ECHA väga ohtlike ainete kandidaatide loetellu:

  • 1,3-Propanesultone
  • 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)
  • 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)
  • Nitrobenzene
  • Perfluorononan-1-oic acid (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononanoic acid and its sodium and ammonium salts

 

Muudeti PIC-määruse esimest lisa. 

Viimati uuendatud 05.02.2016