Reach uudised veebruaris 2016

01.03.2016

ECHA algatas avaliku konsultatsiooni 27 autoriseerimise taotluse osas, mis käsitlevad kokku 39 kasutusala. Autoriseerimise taotlused puudutavad järgmisi aineid: kroom VI ühendid; 1,2-dikloroetaan; dietüleenglükool dimetüüleeter. 

ECHA annab välja registreerimistega seotud teavet, et toetada alternatiivsete testimismeetodite arendamist.

ECHA parendab ainete hindamise viisi.

Järelevalve foorumi esimene autoriseerimist käsitlev projekt leidis rikkumisi ainult kolme juhtumi osas. 

ECHA avaldas ainete hindamise aruande 2015.a. kohta. 

Vaata täpsemalt SIIT

Viimati uuendatud 01.03.2016