Reach uudised märtsis 2016

01.04.2016

Kokkuvõte analüütilistest meetoditest, mida kasutada ainete kasutamise piiramise otsuste jõustamisel.

Registreerijad peaksid valmistuma 2015 aasta ainete hindamise otsuste kommenteerimiseks. 

Nanovormide ohutuse hindamisel tuleb kasutusele uus lähenemine. 

2016 aasta jooksul hindavad liikmesriigid 39 prioriteetset ainet CoRAP raames.

ECHA avaldas täiendavad juhised, kuidas kasutada QSAR-it REACH registreerimise käigus.

Riskihindamise komitee võttis vastu seisukoha D4 ja D5 piiramise osas.

Sotsiaal-majanduslik komitee võttis vastu seisukoha metanooli piiramise osas - toetati Poola ettepanekut piirata metanooli kasutust tuuleklaasipesuvedelikes ja denatureeritud alkoholis. 

ECHA "külmutab" juhendmaterjalide muutmise kaks aastat enne REACH 2018 tähtaega. 

ECHA kutsub üles REACH 2018 tähtaja lähenemisega seoses tegutsema koos ning jagama kaasnevaid kulusid.

Vaata kõiki uudiseid täpsemalt SIIT

Viimati uuendatud 01.04.2016