Esitati piirangute kehtestamise toimik diisotsüanaatide kohta

24.10.2016

Saksamaa on esitanud ettepaneku piirata diisotsünaatide kasutamist (EC: n.a.). Ettepanek käsitleb diisotsüanaate n.ö. puhaste ainetena, koostisainetena teiste ainete või segude koostises ning puudutab nii tööstuslikku kui ka professionaalset kasutust välja arvatud juhul, kui teatud ettenähtud kriteeriumid on täidetud. Sisuliselt tahetakse keelata diisotsünaatide kasutamine kõrgemas kontsentratsioonis, kui 0,1% välja arvatud juhul, kui ettevõtted viivad sisse õiguslikult reguleeritud ja kirjalikult dokumenteeritava astmelise koolitussüsteemi. 

ECHA komiteede teostavad nõuetele vastavuse kontrolli esitatud toimiku kohta. Kõnealune toimik on avaldatud ka ECHA veebilehel, et suurendada läbipaistvust ja aidata sidusrühmadel valmistuda kuue kuu pikkuseks avalikuks aruteluks, mis suure tõenäosusega algab novembri teises pooles, kui toimik on läbinud eelpoolnimetatud kontrolli edukalt.  

Toimiku vaatamiseks järgige linki.

Viimati uuendatud 24.10.2016