REACH 2018: Jääge turule – registreerige oma kemikaalid

20.12.2016

Kas see tähtaeg kohaldub teie ettevõttele?
Kui toodate keemilisi aineid või impordite neid väljastpoolt ELi koguses üle ühe tonni aastas, võivad teile kehtida REACH-registreerimiskohustused. Peale selle, kui toodate või impordite toodet (segu, kaubaartiklit), võib see sisaldada aineid, mis tuleb eraldi registreerida.

Kui teil on eelregistreeritud aineid, mida toodate või impordite väljastpoolt ELi koguses üle ühe tonni, aga mitte rohkem kui 100 tonni aastas ja mille olete juba registreerinud, kehtib teile REACH-registreerimistähtpäev 31. mai 2018.

Kui te ei ole veel oma ainet eelregistreerinud, võite kasutada hilise eelregistreerimise võimalust kuni 31. maini 2017.

Lisateave
Tugi ülesannete mõistmiseks
ECHA leheküljed aitavad teil mõista vajalikke toiminguid ja kirjeldavad kogu protsessi sammhaaval.

Viimati uuendatud 20.12.2016