REACH viimased teated detsember 2016

30.12.2016

ECHA on uuendanud registreerimisprotsessi käsitlevat juhendmaterjali. Selle uuenduse peamiseks eesmärgiks oli võtta arvesse vajadust paremini jõustada põhimõtet „üks aine, üks registreering". Lisaks peegeldab muudatus uut rakendusakti, mis käsitleb andmete jagamise põhimõtteid ja eelkõige uuendusi seoses eranditega.

Anti välja esimene aruanne teabe vahetamise kohta PIC määruse raames.
ECHA veebilehelt on nüüd leitav esimene raport eksporditavate kemikaalide kohta info vahetamisest eelneva teavitatud nõusoleku (PIC) määruse alusel. See käsitleb aastaid 2014 ja 2015 ning teeb kokkuvõtte iga kemikaali kohta esitatud ekspordi teavituste numbritest.
Vaata aruannet SIIT

Kokkupuutestsenaariumite teabevahetuse võrgustik avaldas viimase kohtumise ettekanded
Ettekanded ENES10 kohtumiselt on nüüd ECHA lehel saadaval. Kohtumisel keskenduti kasutusalade kaartide koostamisele ning segude ohutusalase teabe kasutamise näitlikustamisele eesmärgiga parandada kommunikatsiooni tarneahelas.
Ettekanded leiab siit

REACH „remondivajaduse" hindamine (Refit)
Euroopa Komisjon korraldab on-line küsitlust REACH määruse toimivus ning parendamisvajaduste väljaselgitamise hindamise eesmärgil. Kes soovib, saab küsimustiku täita ilma autentimata; seda saab teha kuni 28.01.17. SIIN 

Viimati uuendatud 30.12.2016