Reach uudised märtsis 2017

01.04.2017

Registrandid peaksid valmistuma kommenteerima 2016 aasta raames liikmesriikide poolt hinnatud ainete esialgseid otsuseid. 

2017 aastal hindavad liikmesriigid (REACH raames) 22 ainet (vastavalt CoRAP-le). Loe edasi.

ECHA avaldas teabe ligikaudu 15 000 aine kohta - teave pärineb registreerimistoimikutest; on masinloetav (IUCLID failina); allalaetav ja taaskasutatav. Loe edasi

ECHA komiteed RAC ja SEAC avaldasid arvamust nelja ftalaadi piiramise osas ning mitmete autoriseerimis-avalduste kohta. Loe edasi.

ECHA selgitas, kuidas kasutada andmete ülekandmist (read-accross lähenemist) mitme koostisosaga ja UVCB-ainete puhul. Loe edasi.

Viimati uuendatud 01.04.2017