REACH viimased teated 2010

# Liikmesriikide Komitee üksmeelsele kokkuleppele järgnevalt lisas ECHA 8 SVHC ainet Autoriseerimise kandidaatnimekirja.
Loe EDASI 15.12.10.

# Avati OECD eChemPortal uus versioon, mis võimaldab tasuta avalikku juurdepääsu enam kui 600000-le kemilisi aineid puudutavatele registriandmetele.
Loe EDASI 07.12.10.

# Liikmesriikide Komitee nõustus üksmeelselt lisama Kanditaatnimekirja 8 SVHC-ainet (substance of very high concern), mis tähendab, et neid aineid võib ees oodata ka autoriseerimise protsess.
Loe EDASI 03.12.10.

# Kõige ohtlikumad ja kõige tavalisemad kemikaalid on registreeritud. REACH esimeseks tähtajaks esitati 24 675 toimikut 4300 aine kohta. Eesti esitas ühtekokku 77 toimikut - ülejäänud statistikat vaata alljärgnevast lingist (registration statistics). Lõplik arv registreerimiste ja ainete kohta selgub peatselt, kui kõik esitatud toimikud on kontrolli läbinud.
Lisainfo:
Press Release

Press Memo - "The outcome of the first REACH Registration deadline"
Interview of Executive Director Geert Dancet and Director of Registration and IT tools, Christel Musset
Registration statistics
Information for registrants
 

# Küsimuste-vastuste sektsioon on täienenud "peale esimest detsembrit registreerimistoimiku esitamise nõuete muutused" kohta.
LOE LISA 01.12.10.

# Alates 01.12.10 hakkab ECHA koguma administratiivtasusid registreerijatelt, kes on alusetult väitnud, et neil on õigus registreerimistasude alandusele. Kui ECHA selgitab välja, et ettevõte on suurem, kui REACH registreerimistoimikus väidetud, siis ettevõte ei pea mitte ainult tasuma registreerimistasude vahet vaid lisaks ka administreerimistasu.
LOE LISA 26.11.10

# REACH küsimuste-vastuste sektsiooni on uuendatud laos olevate ainete kohta.
LOE LISA 26.11.10.

# CEFIC teavitas oma liikmeid seoses viimaste uudistega Reach toimikus oleva informatsiooni üldsusele ECHA veebilehel kättesaadavaks tegemise kohta. Nagu teada, eraldab ECHA teatud osa registreerimistoimiku informatsioonist ning avaldab selle veebilehel. Praeguse seisuga on avaldatud info üle 180 toimiku kohta.
Registreerimistoimikus on andmed:
mis avaldatakse ALATI
mida ei avaldata KUNAGI
mis avaldatakse juhul, kui registrant ei esita konfidentsiaalsusnõuet või ECHA ei aktsepteeri esitatud nõuet. Aktsepteerimiseks peab ECHA läbi viima nõude hindamise - selle protsessiga alustati 1. oktoober, kuid nõude hindamise protsess ei takista ECHA-l avaldamast seda informatsiooni, mis avaldatakse alati.

CEFIC juhib tähelepanu:

 • toimikud, mis esitatakse hiljem , kui 01.12.10. - andmed eraldatakse ja avaldatakse ilma, et ECHA paluks registrandilt selleks luba
 • Ettevõtteid, kes esitavad toimiku enne 01.12.10., hoiatatakse Reach-it süsteemi toimiku esitamise lehel. Lisaks hakkab ka registreerimisotsuses sisalduma paragrahv andmete avalikustamise kohta. Nende vahenditega hoiatab ECHA registrante "filtreeritud" registreerimistoimikute avalikustamisest alates märtsist 2011. Kui ettevõte saab registeerimisnumbri hiljem kui 01. jaan. 2011, siis antakse neile alates reg. nr-i saamisest kaks kuud aega enne, kui mittekonfidentsiaalsed andmed avaldatakse, juhuks, kui nad soovivad toimiku uuesti esitada.
 • Ettevõtetel soovitatakse kasutada andmete eraldamise ja avaldamise plug-ini. Kui plug-in näitab, et avalikustamisele minevate andmete hulgas on konfidentsiaalset infot, siis tuleb toimikut uuendada enne 1. märtsi 2011, sealhulgas lisada vastav parandus nt konfidentsiaalsusnõue.
 • ECHA avaldab toimiku filtreeritud osa alates märtsist 2011.
 • Kusjuures toimikud, mis sisaldavad katsete ettepanekuid, filtreeritakse ja avalikustatakse kohe, kui need on ECHA poolt aktsepteeritud. Sellistel juhtudel võtab ECHA Reach-it kaudu registrantidega eelnevalt ühendust kokkuleppe saavutamiseks.
 • Eelpool mainitud plug-in töötab ainult IUCLID 5.2-ga ning toimikud, mis on esitatud IUCLID 5.1 kaudu tuleb üle tõsta IUCLID 5.2 süsteemi.
 • CEFIC soovitab ettevõtetel ECHA teadetele vastata ning kasutada vastavaid manuaale nt konfidentsiaalsusnõuete koostamiseks.


Lisainfo: 
ECHA manual on dissemination (DSM 15): http://echa.europa.eu/reachit/dsm_en.asp
Dissemination plug-in: it allows companies to see what parts of their dossiers will be filtered and which published: http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.news&type=public&id=37
Information on how to prepare confidentiality claims (DSM 16): http://echa.europa.eu/reachit/dsm_en.asp
ECHA Newsalert on dissemination: http://echa.europa.eu/news/na/201010/na_10_59_dissemination_20101018_en.asp

 

# ECHA installeeris REACH-IT portaalile tagavara süsteemi, mis tagab, et tööstusel on võimalik esitada toimikuid ja C&L teavitusi ka tähtaegade lähenedes isegi siis, kui mistahes põhjustel REACH-IT pole kasutatav.

Loe täpsemalt 17.11.10.

# 15. nov. 2010 seisuga on esitatud 12047 Reach registreerimistoimikut.

# ECHA on uuendanud DCG (Director´s contact group) informatsiooni. Lisainfo on saadaval 22 EÜ keeles. 
Loe edasi 12.11.10.

# Statistika: 4. novembri seisuga on registreeritud 2282 faasiainet ning 8. novembri seisuga on esitatud 14015 Reach registreerimistoimikut.

# Abistamaks ettevõtteid REACH registreerimistoimingute esitamisel on ECHA otsustanud alates 19. novembrist hoida Reach-it portaali lahti ka nädalavahetustel (08.11.10).

# ECHA korraldab 15. novembril webinari väheste kogemustega registreerijatele, abistamaks ettevõtteid, kes ikka veel pole registreerimisprotsessiga kursis.
LOE EDASI (05.11.10).

# ECHA avaldas teabelehe, kuidas vältida oma Reach-it konto blokeerimist ning kuidas edasi toimida, kui konto on blokeeritud. Turvalisuse huvides blokeeritakse konto pärast viiendat ebaõnnestunud sisselogimise katset.
LOE EDASI (05.11.10).

# REACHga tulevikku ehk 2010.a. tähtaja möödumine ei anna ettevõtetele puhkamiseks vähimatki aega. Loe artiklit ReachCentrumi juhiga, kes kirjeldab, millega ettevõtted pärast esimese tähtaja möödumist peavad arvestama ja tegelema hakkama. Registreerimitoimiku esitamine on vaid jäämäe veepealne osa - REACH tuleb integreerida ettevõtte igapäeva töödesse ja tgemistesse.
LOE ARTIKLIT Vincenzo Girardiga

# 02. novembri seisuga on esitatud 9515 toimikut.

# ECHA peab 9. nov. webinari arvete ja maksete kohta, selleks, et tutvustada parimat praktikat arvete ja maksetega seotud informatsiooni esitamiseks registreerimistoimikutes.
TÄPSEMALT LOE SIIT (29.10.10)

# Ohutuskaartide koostamise juhendi teine "mustand" esitati ülevaatamiseks Partner Ekspert Grupile.
TÄPSEMALT LOE SIIT (29.10.10)

# OECD QSAR Toolbox versioon 2 kemikaalide kategooriatesse grupeerimiseks on allalaadimiseks kättesaadav SIIT.

# ECHA avaldas sept-okt. uudiskirja, milles kajastatakse järgmisi teemasid:
 • ECHA mootorid mürisevad - toimetaja veerg
 • Üheskoos valmistumine 2010 tähtajaks - Direktorite kontaktgrupp
 • Soome president külastab ECHAt
 • Foorum: 2011 aastal segude valmistajad fookuses
 • Konsultatsioon esimese nelja piirangute raporti kohta
 • Head ettevalmistused tasuvad ära - Hollandi Reach ja CLP kasutajatoed
 • Veendu, et argumentatsioon on piisavalt dokumenteeritud
 • Edukad alternatiivsed testimise meetodid Kanadas
 • CEFIC - kindel, et enamus registreerib õigeaegselt

LOE TÄPSEMALT ECHA UUDISKIRJAST


# ECHA tuletab ettevõtetele meelde, et juhul, kui esineb probleeme andmete jagamise osas SIEF-s, siis tuleb sellest ECHAt võimalikult varakult teavitada, kasutades spetsiaalset veebivormi. vältimaks tõsiseid tagajärgi pole soovitatav esitada ECHAle mitteterviklik toimik juhul, kui on pooleli läbirääkimised või vaidlused andmete jagamise osas.
Loe täpsemalt siit (27.10.10).

# ECHA teatab, et on oma kodulehele lisanud uusi manuaalide tõlkeid ning uuendatud on ka küsimuste-vastuste sektsioone Reach tasude maksmise ning üldiste küsimuste osas (20.10.10).

# ECHA uuendas oma statistikat: 18.10.10 seisuga on esitatud 7513 REACH toimikut.

# Viimaste kuude jooksul on ECHA avalikustanud juhendeid ja IT-tööriistu, mis aitavad ettevõtetel koostada oma toimikuid viisil, mis toimiku automaatsel interneti vahendusel üldsusele kättesaadavaks tegemisel võimaldab hoida salajas konfidentsiaalset informatsiooni. Sellest johtuvalt ei teavita ECHA enam ettevõtteid enne nende toimiku sisu avalikustamist oma veebilehel.
Täpsemalt loe siit (18.10.10).   

# Euroopa Kemikaaliameti 2011. aasta tööprogramm on avaldatud. Tööplaan toob välja ECHA põhilised eesmärgid 2011. aastal (13.10.10).

# ECHA kodulehelt on leitav uus "informatsiooni tööriistakogu", mis aitab registreerijatel kasutada kättesaadavat informatsiooni ning ennustada ainete omadusi kasutades selleks alternatiivseid meetodeid katsete läbiviimisele.
Loe lähemalt siit 11.10.10.

# Cefic on koostöös tööstuse (DUCC, FECC), BDI/Euphrac, ECHA ja IT tarkvara pakkujatega väljatöötanud ESComXML
Standardi -
see võimaldab infovahetuse harmoniseerimist kokkupuutestsenaariumite andmete vahetamisel arvutisüsteemide kaudu tarneahelas.
Loe lähemalt siit 08.10.10.  sss

  sSt  välja töötanudESComXML 

# Registreerimisnumbri saamine varasemalt teavitatud (vastavalt direktiivile 67 /548ECC) ainetele toimub läbi REACH-IT. Üldteavet protseduuri kohta vaata siit. ECHA on koostanud ka küsimuste-vastuste dokumendi varasemalt teavitatud ainete kohta (põhilised peatükid, millele keskenduda on 2, lk 10-12 ja 4, lk 14-15, 17). 

# ECHA avaldab Reach registreerimise statistikat oma kodulehel ning uuendab vastavaid andmeid iganädalaselt.
Loe lähemalt siit 06.10.10.

# ECHA viienda Sidusgruppide Päeva videomaterjalid on kättesaadavad siin 04.10.10.

# ECHA uuendas küsimuste-vastuste sektsiooni Reach tasude maksmise valdkonnas 01.10.10.

# Tehnilise terviklikkuse kontrolli plugin´i uus versioon on nüüd kättesaadav.
Täpsem teave ECHA kodulehel 30.09.10 

# ECHA pakub registreerijatele erandjuhtudel toetust. Viiest spetsiifilisest stsenaariumist, mille puhul ECHA on lubanud ettevõtteid aidata saab täpsemalt lugeda siit  ning eestikeelset artiklit siit 27.09.10
 
# IUCLIDi uus plug-in võimaldab ettevõtetel arvutada REACH tasusid - enne toimiku esitamist on võimalik hinnata kõiki kulusid, mis kaasnevad ECHAle toimiku esitamise eduka protsessiga.
Loe tervet uudist 21.09.10
 
# Keemiatööstuse juhid, ECHA ja EU Komisjoni liikmed kogunesid, et anda reporteritele teavet ja ülevaade REACH rakendamisest keemiatööstusest.
Täpsem teave Cefic kodulehel 13.09.10
 
# Komisjon tuletab ettevõtjatele meelde, et nad peavad registreerima sagedasti kasutatavad ja eriti ohtlikud kemikaalid käesoleva aasta 30. novembriks, selle tähtajani on jäänud vähem kui 12 nädalat. 
10. septembriks oli kemikaaliametile esitatud ligikaudu 4000 toimikut ning nende arv kasvab kiiresti. Ettevõtted peavad kiirustama oma toimikute koostamisega ja esitama need nii ruttu kui võimalik.  
Loe tervet artiklit 13.09.10.
 
# Praktiline juhend 10 "Kuidas vältida ebavajalikke loomkatseid" on kättesaadav 22 EÜ keeles
Täpsem teave: ECHA koduleht 31.08.10. 
 
# ECHA kodulehel on nüüd eesti keeles saadaval sektsioon, kus antakse ülevaade apellatsiooninõukogust ning tutvustatakse apellatsioonimenetlust.
Täpsem teave: ECHA koduleht 31.08.10
 
 
# Avalik arutelu üheteistkümne potentsiaalselt väga ohtliku aine üle. Huvitatud osapooli kutsutakse kommenteerima ECHAle tehtud ettepanekut lisada 11 uut ainet autoriseerimise nimekirja.
Täpsem teave: ECHA pressiteade 30.08.10
 
# Cefic soovitab ettevõtetel esitada vähemalt üks aine registreerimise toimik nii kiiresti kui võimalik 
Täpsem teave: Cefic-Reach documents and tools 23.08.10
 
# Ilmus Autoriseerimise-keelustamise infolehe esimene väljaanne, mis keskendub autoriseerimise protsessile.
Täpsem teave: Cefic-Reach documents and tools 23.08.10
Viimati uuendatud 11.10.2013