ECHA täiendab konsultatsioonide nimekirju uute ainetega

28.02.2012

ECHA on alustanud uut avalikku konsultatsiooni 13 uue aine potentsiaalseks lisamiseks väga ohtlike ainete (SVHC) nimekirja. Praeguse seisuga on kandidaatide nimekirja arvatud 73 SVHC ainet. Sellesse nimekirja lisamine toob kaas lisakohustusi andmete esitamisel segude ja artiklite tarnijatele/tootjatele.

Vaata SVHC-de hulka potentsiaalselt lisatavate ainete loetelu ja peamisi kasutusalasid siit:

http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/69ec4c10-bd37-4ec9-ba3e-ad5b1bee766a


ECHA lisas ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistamise konsultatsiooni kaks uut ainet (Etridiazole, Mandipropamid) - hetkel on avalik konsultatsioon käimas kokku seitsme aine kohta. Vt nimekirja siit: http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation

Viimati uuendatud 11.10.2013