ECHA avaldas 2011.a. Hindamise Raporti

26.02.2012

ECHA avaldas hindamise aruande, mis teeb kokkuvõtte toimikute hindamise protsessist 2011. aastal. See sisaldab muu hulgas ka olulisi märkusi juba esitatud ja 2013 tähtajaks esitatavatelt registreerimistoimikutelt eeldatava kvaliteedi kohta.

Raportis leitakse, et suure osa läbivaadatud toimikute puhul tõstatub nõuetele vastavuse või kvaliteedi küsitavusi/probleeme, mis nõuavad, et ECHA lahendaks vajakajäämisi regulatiivsete meetmetega. ECHA soovitab tungivalt registrantidel uuendada vajadusel oma toimikuid võttes arvesse kõnealuses raportis toodud soovitusi.

Vaata raportit siit.
Viimati uuendatud 11.10.2013