Saksamaal ja Rootsil on kavas sel suvel esitada 8 SVHC ettepanekut

17.05.2012

Saksamaa ja Rootsi on teatanud ECHA-le kavatsustest esitada augustis 8 REACH XV lisa ettepanekut väga ohtlike ainete kohta.

 

 

Saksamaa plaanib esitada ettepanekud järgnevate ainete kohta: heptacosafluorotetradecanoic acid, pentacosafluorotridecanoic acid, henicosafluoroundecanoic acid ja tricosafluorododecanoic acid. Põhjuseks on nende ainete püsivus, bioakumuleeruvad ja toksilised omadused.

Samas Rootsi kavatseb esitada toimikud metoksüäädikhappe, kaadmiumsulfiidi, kaadmiumi ja kaadmiumoksiidi kohta, mille aluseks on ainete "kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad omadused.

Vaata kavatsusi SIIT.

Viimati uuendatud 11.10.2013