ECHA alustas nn NONS-de andmete avaldamist

31.05.2012

31-May-2012

ECHA on hakkas levitama teavet varasema regulatsiooni(ohtlike ainete direktiivi (DSD)) kohaselt teavitatud uute ainete ehk nn NONS-de kohta.

Avaldatav teave sisaldab:
    klassifikatsioon ja märgistus;
    füüsikalis-keemilised andmed;
    andmed levikuteede ja saatuse kohta;
    toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste uuringute tulemused;
    DNEL ja PNEC, kui on olemas, ja
    ohutu kasutamise juhised.

Amet märgib, et kui teated olid algselt esitatud kujul, mis erineb praegusest IUCLID-st, siis NONS teave avaldatakse järk-järgult. See annab NONS registreerijatele aega toimikute erinevate osade kohanemiseks REACH-formaadile vastavaks.

ECHA hakkab sügisest lisama ka ohutuskaardiga (SDS) seotud teavet; NONS toimikute puhul hõlmab see eelkõige äriühingu nime ja registreerimisnumbri avaldamist. Seetõttu peaksid ettevõtted toimikud üle vaatama ja kaaluma, kas on vaja uuendamist seoses teabe levitamisega.

Vaata lisa SIIT.

Viimati uuendatud 11.10.2013