Kokkupuutestsenaariumid - juhend allkasutajatele

28.06.2012

ECHA avaldas praktilise juhendi, milles antakse ülevaade allkasutajate peamistest kohustustest seoses kokkuputestsenaariumidega. Juhend sisaldab näiteid, mis illustreerivad probleeme, millega allkasutajad silmitsi seisavad, kui nad võrdlevad oma tegelikku kasutust ja kasutustingimusi tarnija poolt edastatud teabega. Lisatud on praktilised näpunäited, kuidas kontrolli läbi viia ja milliseid järelmeetmeid on võimalik kasutada.


Juhend sisaldab ka nõuandeid, kuidas ja millal valmistada ette allkasutaja kemikaaliohutuse aruanne ja teavitada ECHA-t katmata kasutusalast.


Selleks, et juhendit edasi arendada, julgustab ECHA allkasutajad tegelikest kogemustest teavet esitama, kasutades vormi pealkirjaga "contact the ECHA information desk", mis on kättesaadavad ECHA veebilehel.


Juhendi leiab SIIT.
Viimati uuendatud 11.10.2013