Juunikuu täiendused kavatsuste, piirangute, autoriseeringute, avalike arutelude jne nimekirjadesse

28.06.2012
Juunikuus on ECHA täiendanud praktiliselt kõiki nimekirju ning algatanud palju avalikke arutelusid:

Loomkatsete vältimine; kokku 72 testimisettepanekut
Väga ohtlikud ained: 5 ainet identifitseeritud
Kavatsuste register; piirangud - 1 ettepanek (1-methyl-2-pyrrolidone (NMP))
Kavatsuste register; harmoniseeritud C&L - 1 ettepanek (
1-methylpyrrolidin-2-one)
Autoriseeringute lisa - avalik arutelu 10 aine lisamiseks
Piirangud - avalik arutelu piiramaks 
1,4-dichlorobenzene kasutamist õhuvärskendajates (vt SIIT)
Kandidaatide nimekiri - lisati 13 uut väga ohtlikku ainet (vt SIIT)
Piirangud - ettepanek piirata nelja ftalaadi kasutamist toodetes lükati tagasi, sest polnud õigustatud (vt SIIT)
Harmoniseeritud C&L - Avalik arutelu seitsme aine CLH osasViimati uuendatud 11.10.2013