ECHA uuendab IT-vahendeid

21.06.2012
Chesar 2.0 on kättesaadav ja seda soovitatakse tungivalt kasutada - ECHA käivitas oma Kemikaali Ohutuse Hindamise ja Aruandmise vahendi uue põlvkonna, mis peaks oluliselt kaasa aitama kemikaalide ohutu käitlemise edendamisele ja teabe harmoniseerimisele. (vt SIIT)

Juuni alguses käivitus ka IUCLID 5.4
Viimati uuendatud 11.10.2013