Peamised ECHA uudised oktoobrikuus

31.10.2012

Alustati avalikku arutelu kolme taimekaitsevahendites kasutatava toimeaine ja plii ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistamise osas.
Vaata täpsemalt SIIT. (24.10.12)

Uus CHESAR kui vahend saavutamaks nõuetele vastav kemikaaliohutuse aruanne. Muuhulgas on lisandunud tarbija kokkupuute hindamise tööriist.
Vaata täpsemalt SIIT. (24.10.12)

ECHA avaldas ainete hindamise 2013-2015 plaani eelnõu (CoRAP). Esialgne dokument sisaldab 116 ainet, mis peaksid vastavalt REACHi aine hindamise protseduurile saama hinnatud liikmesriikide poolt. Hetkel on Eesti Terviseamet määratud hindajaks kolme aine puhul - kõik need on seotud MDI-ga.
Vaata täpsemalt SIIT. (23.10.12)

ECHA kommenteeris Euroopa Keskkonna Büroo ja ClientEarth´i poolt avalikustatud raportit REACH rakendamise kohta, kus anti negatiivne hinnang tehtud tööle ning tituleeriti REACH läbikukkunuks:
Vaata täpsemalt SIIT. (18.10.12)

ECHA soovitab registreerijatel kontrollida oma ettevõtte informatsiooni REACH-ITs, et vältida soovimatut andmete avalikustamist. Peale novembris toimuvat REACH-IT uuendust näevad registreerijad seda, kes veel on nendega sama aine registreerinud. 
Vaata täpsemalt SIIT. (17.10.12)

Euroopa Audiitorite Kohus avaldas auditi aruande huvide konfliktide kohta Euroopa ametiasutustes s.h ECHAs. 

Vaata täpsemalt SIIT. (11.10.12)


ECHA avaldab detailsemat statistikat REACH registreerimistoimikute ja registreeritud ainete päritolu ja tüüpide osas. See peaks aitama Euroopa avalikkusel registreerimise toiminguid paremini mõista. ECHA plaanib kõnealust statistikat igakuiselt uuendada. Vaata täpsemalt SIIT. (03.10.12)

Viimati uuendatud 11.10.2013