CoRAP 2013-2015 uuenduse eelnõu

31.10.2012

ECHA avaldas ainete hindamise plaani 2013-2015 eelnõu. CoRAP eelnõu sisaldab 116 ainet, millest 53 ainet pärinevad eelmisest plaanist (avaldatud 29.02.12) ning 63 on uued ained.
Plaan sisaldab aineid, mille puhul kahtlustatakse riski inimeste tervisele või keskkonnale. ECHA on esitanud kõnealuse CoRAP uuenduse eelnõu liikmesriikidele ning Liikmesriikide Komitee peaks oma lõpliku arvamuse eelnõu osas andma 2013.a. veebruaris, mille baasil võtab ECHA vastu lõpliku CoRAP 2013-2015 uuenduse. Alates CoRAP 2013-2015 uuenduse avaldamisest (2013 märts) on määratud liikmesriikidel aega üks aasta, et hinnata ära ained, mille puhul on hindamise algusajaks märgitud 2013.a.
CoRAP protsess ei sisalda avalikku arutelu, kuid ECHA soovitab nimekirjas sisalduvate ainete registreerijatel alustada varajast tegevuste koordineerimist sidusrühmade vahel ning lävimist hindava liikmesriigiga.
Eesti Terviseamet on kõnealuses CoRAP uuenduse eelnõus määratud hindajaks kolme aine puhul – kõik need on seotud MDIga (erinevad reaktsioonisegud).
Kuivõrd EKTL ei oma täpset ülevaadet oma liikmes-ettevõtete poolt toodetavate/kasutatavate ainete kohta, siis soovitame ettevõtetel kõnealune nimekiri kindlasti üle vaadata, et vältida võimalikke ebameeldivaid üllatusi kaugemas tulevikus.

Vaata CoRAP uuenduse eelnõu ainete nimekirja SIIT.
 
Viimati uuendatud 11.10.2013