ECHA peamised REACH uudised novembris

30.11.2012
ECHA uuendas oma Kemikaaliohutuse aruande illustratiiveset näidet IUCLID ja Chesar andmefailidega
Helsingi, 30 november 2012 - ettevõtete abistamiseks maikuus loodud näidist ajakohastati illustreerimaks kõigi kättesaadavate vahendite kasutamisvõimalusi kemikaaliohutuse hindamise läbiviimisel ja aruande koostamisel.
Vaata täpsemalt SIIT.

Ettevõtete nimed ja ainete registreerimisnumbrid nüüd avaldatud
Helsingi, 28 november 2012 - ECHA avaldas ettevõtete nimed ja nende REACH toimikute registreerimisnumbrid. Tulevate kuude jooksul lisatakse veebilehele veel täiendavat teavet ohutuskaartide kohta.
Vaata täpsemalt SIIT.

Avaldati uuendatud juhend inimtervise riskide kvalitatiivseks iseloomustamiseks
Helsingi, 28 november 2012 - ECHA avaldas ajakohastatud juhendi teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta (osa E: IR&CSA).
Vaata täpsemalt SIIT.

ECHA avab uue veebivormi teatamaks väga ohtlikest ainetest toodetes
Helsingi, 23 november 2012 - ELi toodete tootjad ja importijad saavad nüüd esitada teateid toodetes sisalduvate ohtlike ainete kohta kasutades ECHA kodulehel olevat veebivormi. 
Vaata täpsemalt SIIT.

Uuendatud praktiline juhend 3: kuidas koostada uuringute aruannete kokkuvõtteid
Helsingi, 22 november 2012 - ECHA ajakohastas uuringute aruannete kokkuvõtete koostamise juhendit.
Vaata täpsemalt SIIT

Füüsikalis-keemiliste omaduste teabele esitatavate nõuete uuendatud juhend
Helsingi, 22 november 2012 - ECHA ajakohastas peatükki R 7.1: füüsikalis-keemiliste omaduste teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhend.
Vaata täpsemalt SIIT.

Viimane REACH-IT uuendus 2013.a. registreerimistähtaja eel
Helsingi, 21 november 2012 - REACH-IT uus versioon, mis avaldatakse 30.november 2012, sisaldab kaasregistreerijate lehekülge, mis annab potentsiaalsetele ja olemasolevatele registreerijatele otseligipääsu üksteise kontaktandmetele.
Vaata täpsemalt SIIT

ECHA avaldas parimad praktikad inimtervise riskide kvalitatiivseks hindamiseks
Helsingi, 20 november 2012 - avaldatud praktiline juhend aitab parandada üleüldist andmete kvaliteeti kemikaaliohutuse aruannetes.
Vaata täpsemalt SIIT.

ECHA kaitseb väikeste ja kesksuurte ettevõtjate eeliseid 
Helsingi, 16 november 2012 - ECHA on alustanud mittetäielikuks osutunud registreerimistoimikutele registreerimisnumbrite määramise otsuste tühistamist. Need otsused on asendatud tagasilükkamise otsustega. See hõlmab registreerijaid, kes väitsid ekslikult, et neil on õigus mikro-, väikestele ja kesksuurtele ettevõtjatele ettenähtud vähendatud tasudele, ega maksnud asjakohast registreerimistasu korduvatest meeldetuletustest hoolimata. Asjaomaseid ettevõtjaid on teavitatud.
Vaata täpsemalt SIIT.
Viimati uuendatud 11.10.2013