ECHA peamised REACH uudised detsembris

26.12.2012
ECHA lisas autoriseerimise kandidaatide nimekirja 54 uut väga ohtlikku ainet. Seega on nüüdseks nimekirjas kokku 138 ainet ning ühtlasi on täidetud Euroopa Komisjoni poolt seatud eesmärk, mis nägi ette, et kandidaatide nimekirjas peaks 2012.a. lõpuks olema vähemalt 136 väga ohtlikku ainet.
Vaata täpsemalt SIIT.

REACH-IT ja ECHA teabetugi on pühade ajal suletud: 21.12.12 - 02.01.13

ECHA alustas avalikku konsultatsiooni piirangute kehtestamiseks, mis näevad ette kroom (VI) kasutamise keelustamist nahktoodetes.
Vaata täpsemalt SIIT.

ECHA alustab toimikute hindamise tulemuste avalikustamist veebilehel.
Vaata täpsemalt SIIT.

ECHA riskihindamise komitee (RAC) võttis vastu 17 teaduslikku arvamust - s.h formaldehüüdi ümberklassifitseerimise osas. Ülejäänud arvamused puudutasid järgmisi aineid:
3-Iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)
Styrene
Methyl-2,5-dichlorobenzoate
Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA)
Cycloxydim
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate (Fyrolflex)
Tetrakis (2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate (PX-200)
Fenpyrazamine
Etofenprox
Muscalure (cis-Tricos-9-ene)
Dimethyltin dichloride (DMTC)
Dimethyltin bis(2-ethylhexylmercaptoacetate) (DMT EHMA)
Benzoic acid
Ethephon
At the request of ECHA's Executive Director - Epoxiconazole
Restriction proposal on Chromium VI in leather compounds
Vaata täpsemalt SIIT.

Esialgsed jõustamise projekti tulemused näitavad, et segude tootjate hulgas on mittevastavuste osakaal kõrge
Projektis keskenduti segude tootjate ehk allkasutajate kohustuste täitmisele ning ohutuskaartide kvaliteedi hindamisele.
Vaata täpsemalt SIIT.

Viimati uuendatud 11.10.2013