Neljas ettepanek ainete kandmiseks autoriseerimise nimekirja

22.01.2013

17. jaanuaril 2013 avaldas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) oma neljanda soovituse ainete kandmiseks autoriseerimise nimistusse (REACH määrusel isa XIV).

Järgmised 10 ainet on prioritiseeritud tulenevalt nende ohtlikest omadustest, kasutatavatest kogustest ning kasutusviisiga seotud võimalikust kokkupuutest inimestega:

Pentazinc chromate octahydroxide [EC# 256-418-0]
Dichromium tris(chromate) [EC# 246-356-2]
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate [EC# 234-329-8]
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) [EC# 202-918-9]
Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme) [EC# 203-924-4]
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) [EC# 500-036-1]
Strontium chromate [EC# 232-142-6]
Arsenic acid [EC# 231-901-9]
1,2-Dichloroethane (EDC) [EC# 203-458-1]
N,N-dimethylacetamide (DMAC) [EC# 204-826-4]

 

Lõpliku otsuse nimetatud ainete lisamiseks REACH XIV lisasse ja nende ainete sulgemiskuupäevad võtab vastu Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga.
 


 

 


Viimati uuendatud 11.10.2013