Peamised REACH uudised ECHAlt märtsis

31.03.2013
REACH 2013 registreerimise progressi saab nüüd on-line jälgida - täpsem info SIIT.

ECHA algatas avaliku konsultatsiooni seoses plii ja selle ühendite piiramise ettepanekuga tarbijate toodetes - täpsem info SIIT

Ainete hindamisega seoses avaldas ECHA iga-aastase CoRAP´i uuenduse - täpsem info SIIT

Muudeti REACH tasude määrust: madalamad tasud VKE-le - täpsem info SIIT

Algatati avalik arutelu teaduskomitee (SEAC) arvamuse osas, mis puudutab 1,4-diklorobenseeni piiramise ettepanekut õhuvärskendajates - täpsem info SIIT.

Riskihindamise komitee (RAC) võttis vastu kaheksa arvamust ning jõudis kokkuleppele üheksa arvamuse osas, mis võetakse vastu järgmise koosoleku raames - vaata, milliseid aineid nemetatud arvamused puudutavad SIIT

CHESAR 2.2 toetab kokkupuutestasnaariumide koostamist - täpsemalt vaata SIIT

Esimesed aine hindamise tulemused nõuavad lisainformatsiooni esitamist - täpsemalt vaata SIIT.

Uus avalik konsultatsioon 10 potentsiaalselt väga ohtliku aine osas - täpsem info SIIT

Viimati uuendatud 11.10.2013