Hetkeseisuga on Eesti 2013 REACH tähtajaks esitanud vaid ühe registreerimise toimiku

30.03.2013
ECHA võimaldab alates märtsist hoida REACH 2013 registreerimise progressil silma peal. 

20.03.13.a. seisuga on 2013 tähtajaks esitatud ühtekokku 3428 toimikut, kusjuures neist vaid üks on tulnud Eestist ning sedagi importijalt. 

ECHA on andnud soovituse, et juhtregistreerijad esitaksid oma toimiku hiljemalt 2ks aprilliks 2013 - see jätaks veel kaasregistreerijatele piisavalt aega oma toimiku lõpetamiseks ja esitamiseks. 

ECHAle teadaolevate andmete põhjal kavatsevad ettevõtted 2013 tähtajaks registreerida 3083 ainet, kuid hetkel on juhtregistreerija poolt esitatud toimik vaid 668 aine kohta ning lausa 626 aine osas on ECHAle juhtregistreerija teadmata. 

Täpsema ülevaate ja statistika leiab SIIT

Viimati uuendatud 11.10.2013