REACHi ja CLP-ga seotud akadeemiliste kursuste kaardistamise uuring

14.04.2013

ECHA tellis uuringu, mille eesmärgiks oli tuvastada Euroopas pakutavate REACHi ja CLP-ga seostuvate ülikoolikursuste arv ja tüüp. Teiseks eesmärgiks oli tuvastada valdkonnad, mille edendamine aitaks kaasa kemikaaliseadusandluse spetsialistide paremale ettevalmistusele. 

Aruandes püütakse välja tuua praeguse turu defitsiit REACH ja CLP koolituste osas ning analüüsitakse kursuste kestvust ja spetsiifikat.


Tutvu analüüsi aruandega SIIN.
Viimati uuendatud 11.10.2013