ECHA peamised REACH uudised mais

30.05.2013

29.05.13. ECHA kutsub avaliku arutelu raames üles huvitatud osapooli kommenteerima Riskihindamise komitee arvamuse eelnõud galliumarseniidi reproduktiivtoksilisuse kohta. Vaata täpsemalt SIIT.

Viimati uuendatud 11.10.2013