Peamised ECHA Reach uudised juunis

01.07.2013

ECHA lisas autoriseerimise kandidaatide nimekirja kuus uut väga ohtlikku ainet - vaata täpsemalt SIIT.

ECHA algatas avalikud konsultatsioonid kuue aine lisamiseks autoriseerimisele kuuluvate ainete hulka:

1. N,N-dimethylformamide (DMF)
2. Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA)
3. Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Al-RCF)[1]
4. Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Zr-RCF)[1]
5. Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether) (DecaBDE)
6. 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (4-tert-Octylphenol ethoxylates) (4-tert-OPnEO)[1]


Vaata täpsemalt SIIT

SEAC avaldas teadusliku arvamuse 1,4-diklorobenseeni piiramise ettepaneku kohta õhuvärskendajates. RAC avaldas 14 teaduslikku arvamust. SEAC ja RAC leppisid kokku autoriseerimise taotluste läbivaatamise protsessi kestvuse osas. Vaata täpsemalt SIIT

Saksamaa teavitas ECHAt, et soovib aine 1,4-benzenediamine, N,N'-mixed phenyl and tolyl derivs. (CAS 68953-84-4, EC 273-227-8) lisamist CoRAP-sse ehk ELi ainete hindamise plaani. ECHA arutas ettepanekut liikmesriikide komitees ning alates 1. juulist ongi nimetatud aine kantud CoRAPi ja peab järgneva 12 kuu jooksul hinnatud saama. Vaata täpsemalt SIIT


ECHA pidas seoses Reach 2013 registreerimistähtaja möödumisega pressikonverentsi. Tähtajaks registreeriti 2923 uut ainet. Eestist esitati 10 toimikut, millest tehnilise täielikkuse kontrolli on hetkeseisuga läbinud 4. Vaata täpset statistikat ECHA kodulehelt - SIIT

Viimati uuendatud 11.10.2013