REACH uudised suvel 2013

31.08.2013
ECHA avaldas kasutajasõbralikuma nimekirja piirangutest, mis tulenevad REACH määruse lisast XVII.
Vaata täpsemalt SIIT.

ECHA algatas esimese avaliku arutelu REACH raames tehtud autoriseerimise taotluse üle (14.08.13). Osapooltelt oodatakse asjakohast informatsiooni olemasolevate asenduste kohta, mis võimaldaksid lõpetada autoriseerimisele kuuluva aine, Bis (2-etüülheksüül) ftalaat, kasutamise. 
Vaata täpsemalt SIIT

ECHA avaldas teekaardi, mille eesmärk on parandada teabe kvaliteeti, mida levitatakse tarneahelates kokkupuutestsenaariumide kaudu, mis sisalduvad REACH kemikaaliohutuse aruannetes ja laiendatud ohutuskaartides (17.07.13).
Vaata täpsemalt SIIT.

ECHA palus täiendavat infot seoses kaadmiumi-põhiste pigmentide kasutamisega plastikutes (4.07.13). 
Vaata täpsemalt SIIT
Viimati uuendatud 11.10.2013