Reach uudised oktoobris 2013

30.10.2013

Avaldati aruanne, mis kajastab metodoloogiaid, mida on seni rakendatud nn petrooleum-ainete keskkonnariskide hindamisel. Aruandast selgub, et praegune hindamismetoodika vajab olulist parendamist ja täiendamist. (21.10.13)

ECHA algatas avaliku konsultatsiooni DecaBDE-le asenduste leidmiseks seoses sooviga kehtestada nimetatud ainele piirangud. (16.10.13)

ECHA avaldas uue teabelehe, mis kirjeldab toimiku hindamisele potentsiaalselt järgnevaid järeltegevusi. Toimiku hindamine koosneb kahest protsessist (terviklikkuse kontroll ja katsetamisettepanekute läbivaatamine), mis võivad viia ECHA otsuseni nõuda registreerijalt lisateavet. Teabelehes selgitatakse nimetatud protsesse. (15.10.13)  

Vaata täpsemalt: http://echa.europa.eu/et/
Viimati uuendatud 29.11.2013