Reach uudised jaanuaris 2014

01.02.2014

IUCLID-ile on saadaval uus aruande generaatori versioon

ECHA avaldas soovitused paremaks suhtluse korraldamiseks aine hindamise protseduuri käigus

ECHA täitis 2010.a. toimikute tehnilise terviklikkuse kontrolli hindamise eesmärgid

ECHA riskihindamise ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komiteed langetasid esimesed otsused seoses väga ohtlike ainete autoriseerimisega

Vaata täpsemalt siit:

http://echa.europa.eu/et/news-and-events/news-alerts

 

Viimati uuendatud 01.02.2014