Reach viimased teated veebruar 2014

28.02.2014

REACH hindamise aruanne 2013: tulemused ja soovitused ainete hindamisest: täpsemalt. (26.02.14)

ECHA nõuab vaheainete registreerijatelt täiendavat informatsiooni

ECHAl ilmus veebruarikuine uudiskiri

Avaldati uuendatud juhend lisa XV toimikute koostamiseks

Avatud on avalikud konsultatsioonid asenduste leidmiseks diarseen trioksiidi ja pliikromaadi pigmentide kasutamisele: täpsemalt. (12.02.14)

ECHA tegi ettepaneku uue grupi väga ohtlike ainete kandmiseks autoriseeritavate ainete nimistusse: täpsemalt. (10.02.14)

Viimati uuendatud 28.02.2014