REACH autoriseerimise seminar

14.03.2014

ChemicalWatch korraldas seminari autoriseerimise teemal, kuivõrd REACH määrusega ollakse jõudmas sinna maale, kus esimestele autoriseerimise nimekirja kantud ainetele kehtestatud tähtajad hakkavad kohale jõudma. Esimesed autoriseerimistaotlused on juba esitatud ning väga ohtlike ainete nimekiri üha pikeneb kiirenevas tempos.

Tööstusele on esimeste praktiliste kogemustega selgeks saanud, et autoriseerimise  taotlemine nõuab samuti konsortsiumite loomist, kuid teistsuguste, kui seda näeb ette ainete registreerimine REACH raames. Nimelt on tarvis „tarneahela konsortsiume“, sest autoriseerimist on võimalik taotleda vaid konkreetsele kasutusalale – selleks peavad kõik osapooled tarneahelas koostööd tegema. Näiteks on autotööstused asunud tihendama igakülgset suhtlust all ja ülalpool tarneahelas asuvate tegutsejatega kõikide nende ainete osas, mis on käesolevaks hetkeks kantud kandidaatide ehk väga ohtlike ainete nimekirja. 

Viimati uuendatud 14.03.2014