REACH-määruse loakohustusega ainete nimekirja täiendatakse 9 ainega

17.03.2014
EL riikide esindajad andsid heakskiidu Euroopa Komisjoni määruse eelnõule, millega lisataks EL kemikaalide registreerimist ja kasutamist piirava määruse nr 1907/2006 (nn REACH-määruse) XIV lisasse 9 uut kemikaali. Tegemist on ohtlike ainetega, mida võib pärast üleminekuperioodi (antud juhul 18 kuud) kasutada vaid Euroopa Komisjoni loal. Üheksa nimekirja lisatava aine hulka kuuluvad teiste seas nt arseenhape, 1,2-dikloroetaan jt eelkõige tööstuses kasutatavad ained.

Määruse muudatused jõustuvad nende avaldamisel EL Teatajas, enne seda on otsuse osas võimalik seisukohta avaldada ka Euroopa Parlamendil ja EL Nõukogul.

Allikas: ENDS Europe

Viimati uuendatud 17.03.2014