Reach viimased teated märts 2014

31.03.2014

ECHA FORUM algatas autoriseerimise pilootprojekti ning tutvustas järelevalve 3. projekti esialgseid tulemusi - vaata täpsemalt SIIT

ECHA kinnitas ainete hindamise plaani (CoRAP) aastateks 2014-2016. Eestil on praeguse seisuga hinnata 4 ainet - neist 3 isotsüanaadiga seonduvat ainet olid plaanis juba eelmisel aastal, kuid neljas aine (põlevkiviõli bituumen) lisati plaani käesoleval aastal ning tuleb hindamisele kõige varem - vaata täpsemalt SIIT.

ECHA komiteed RAC ja SEAC jõudsid otsusele uute piirangute (plii) ja autoriseerimise (ftalaadid) osas - vaata täpsemalt SIIT

ECHA uuendas ja täiendas registreeritud ainete teabe kohta avaldatud andmebaasi - vaata täpesmalt SIIT

SIEFi kuuluva registrandi aine identiteedi määratlemise nõuetele vastavuse uurimine võib lõppastmes mõjutada kõiki SIEFi kuulujaid - vaata täpsemalt SIIT

ECHA tähistas 14. märtsil peetavat ülemaailmset tarbijaõiguste päeva ja täiendas selle raames oma veebilehte tarbijale suunatud infoga ning kolis facebook´i, et sotsiaalmeedia kaudu kodanikeni jõuda.  

ECHA täiendas vahendeid, mille abil registreerijad saavad tagada oma toimiku parema kvaliteedi - uuendatud "toimiku kvaliteedi abivahendi" saab allalaadida IUCLID veebilehelt. Vaata täpsemalt SIIT.

Viimati uuendatud 31.03.2014