Kehtestati piirangud kroomiühendite kasutamisele nahktoodetes

11.04.2014

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 26. märtsil Euroopa Komisjoni määrus nr 301/2014, millega piiratakse kuuevalentse kroomi sisaldust nahktoodetes ja nahkosi sisaldavates toodetes. Määruse kohaselt ei tohi tootjad alates 1. maist 2015. a turule viia nahktooteid ja nahkosi sisaldavaid tooteid, mis puutuvad kokku nahaga ning mis sisaldavad enam kui 3 mg kuuevalentse kroomi osakesi enam kui 3 mg/kg kohta. Määruse eesmärgiks on vältida ja vähendada juhtumeid, kus naha parkimisel selle vormipüsivuse ja vastupidavuse suurendamiseks kasutatavad kroomi ühendid põhjustavad toodete kasutajatel tugevaid allergilisi reaktsioone.

 

Viimati uuendatud 11.04.2014