Tarbijale

Tänapäeva ühiskonnas on tarbimine väga olulisel kohal inimeste elus. Tarbijatena peame igapäevaselt tegema palju ja olulisi valikuid.

Selleks, et need valikud oleksid teadlikud, tuleb end harida. Interneti lehekülgedelt leiab palju ja kasulikku informatsiooni oma tarbijaharjumuste kujundamiseks (vaata linke allpool).    

          
 
Euroopa Liidus müüdavad tooted ja pakutavad teenused peavad olema ohutud. Toote ohutuse tagamisel on oluline selle õige märgistus, aga sama tähtis on ka toote käsitlemine vastavalt märgistusele. Isegi kui tootjad teevad kõik endast oleneva toote ohutuse tagamiseks nii inimese tervisele kui ka ümbritsevale keskkonnale, siis tuleb arvestada, et täiesti riskivaba toodet või teenust pole olemas – kõiki ohte saab vältida ainult siis, kui toimib koostöö tootja, tarbija (kasutaja) ja turujärelvalveorganite vahel.  
 
Tarbijakaitseamet http://tarbijakaitseamet.ee/et 
EL tarbija nõustamiskeskus http://www.consumer.ee/ 
Tarbija info internetis DOLCETA http://www.dolceta.eu
Viimati uuendatud 08.08.2014