Informatsioon pakenditel

Kas teadsite?
→ Euroopa Liit võtab kasutusele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt välja töötatud uue süsteemi, mis tagab kemikaalide ja neid sisaldavate toodete ühtse klassifitseerimise ja märgistamise  kogu maailmas.


Mida on vaja teada keemiatoodete ohutuks kasutamiseks kodus?

ð  Peatselt asendub keemiatoodete märgistus järk-järgult uuega.
ð  Muutuvad mõned sümbolid ja ohutusteave, mida olete harjunud nägema.
ð  See ei tähenda, et toode ise muutub ning see ei kohaldu kõikidele toodetele.
ð  Alljärgnevas teabelehes selgitatakse muudatusi, et saaksite ka edaspidi toodet ohutult kasutada.

VAATA TEABELEHTE pesemis ja puhastusvahendite kohta

VAATA TEABELEHTE ehituskeemiatoodete kohta

Esmalt vaadake märgistust!
 Kuidas mõista pesu- ja puhastusvahendite pakenditel olemasolevat informatsiooni? (Vaata siit)


A.I.S.E (rahvusvaheline organisatsioon, mis esindab seepide, detrgentide ja hooldusvahendite tööstust) ja CEFIC (organisatsioon, mis esindab Euroopa keemiatööstust) koostööna on loodud puhastus- ja hooldusvahendeid puudutav veebileht Cleanright, mis õpetab tarbijat: annab informatsiooni toote koostisosade ja toote õige ja ohutu kasutamise kohta, selgitab märgistuste tähendust ning annab nõu väärkasutamise tagajärgedega toime tulemiseks.