Pesu- ja puhastusvahendid

Hoidke pesukapsleid laste eest!

aise kcfk EE 320x50 mobile estonian

Vedelat pesuvahendit sisaldavad pesukapslid aitavad meil kasutada täpselt õiget pesuvahendi kogust. Neid kasutavad igapäevaselt miljonid tarbijad. Kuigi need on ohutud, kui neid kasutatakse vastavalt toote pakendil toodud juhistele, siis palume sul neid hoida enne ja pärast kasutamist turvalises kohas, millele su lastel puudub ligipääs.Ettevõtted, mis neid tooteid turule toovad, võtavad sinu ohutust väga tõsiselt ning pakenditele kantud juhised on mõeldud sinu perekonna turvalisuse tagamiseks toote kasutamisel.

Tutvuge kampaaniaga lähemalt SIIN ja aidake levitada teavet!

Üleeuroopaline kampaania „Hoia kapsleid laste eest" on initsiatiiv, mille käivitas pesuvahendite tööstuse nimel rahvusvaheline pesu- ja puhastusvahendite tootjate ühendus A.I.S.E ..

AISE-t toetab ulatuslik rahvuslike erialaliitude võrgustik, millesse kuulub ka Eesti Keemiatööstuse Liit.

 

Säästva puhastamise HARTA

HARTA 2010

Käesoleva aasta suvel üllitas A.I.S.E Säästliku Puhastamise Harta uue versiooni 2010. Ettevõtted saavad Hartaga liituda alates oktoobrist.

Harta uut versiooni tutvustav PRESENTATSIOON ja BROŠÜÜR


HARTA 2005
Alates 2005. aasta lõpust võib uut sümbolit üha rohkem näha seepide, pesuainete ja hooldustoodete pakenditel.
Mida see tähendab?

Tööstus on alustanud uut üleeuroopalist projekti - säästva puhastamise hartat - et propageerida säästvat arengut ettevõtetes, mis toodavad pesuaineid ja muid majapidamises kasutatavaid ning professionaalseid puhastustooteid. See aitab kaitsta inimeste tervist, tagada turvalisust ning säilitada keskkonda tulevastele põlvedele.
 

Kui näete pesuainel või puhastustootel harta sümbolit/sümboleid, tähendab see vastava ettevõte osalemist selles projektis.
Võite näha põhisümboli järgmisi variatsioone, mida võidakse rakendada samadel tingimustel, kuid erinevatele tootekategooriatele.
 

 

 

pesupesemine   nõudepesemine   puhastamine    põrandad       muud tooted


Programmi algatajaks on A.I.S.E. - seepide, pesu- ja puhastusvahendite tööstuse ametlik esindaja Euroopas. Harta kehtib kõigis 27 EL riigis + Norras, Islandil ja Šveitsis ning on avatud kõigile vastavaid tooteid valmistavatele ettevõtetele või nende toodete turustajatele antud piirkonnas.

See jätkab A.I.S.E. traditsiooni propageerida toodete ohutut kasutamist, hoolitsedes samal ajal keskkonna ning säästvamate tarbimismudelite eest.


Harta

Info pärineb SIIT.


Ettevõtted, kes taotlevad säästva puhastamise hartaga liitumist, on tõestanud, et arvestavad oma tooteid arendades ja valmistades säästva arenguga. Nad tagavad, et nende tooted on valmistatud ohutult, keskkonda säästvalt ning efektiivsemalt kasutades kemikaale ja loodusressursse (näit. vett). Tõhusa juhtimisega kindlustavad nad ühtlasi, et nende poolt valmistatud tooted on sihipärase kasutamise korral turvalised. Eesmärgiks on liikuda säästvama tootmise ja tarbimismudelite suunas.

Kõik projektis osalevad ettevõtted esitavad andmed, et oleks võimalik mõõta seepide, pesu- ja puhastusvahendite tööstuse üldist tulemuslikkust majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkondlikust seisukohast lähtudes. Samuti kohustuvad nad pakkuma paremat infot tarbija- ja kliendiohutuse kohta.

Et algatuse kohta rohkem teada saada, sirvige palun veebisaiti.
 
 
 
 
 
 
 

Säästlikud pesupulbrid

Projekti "SÄÄSTLIKUD PESUPULBRID" tutvustus