Kosmeetika

Vastutustundlik turundussuhtlus kosmeetikasektoris

Vastutustundliku reklaami ja turundussuhtluse HARTA

Euroopa kosmeetikatööstus mõistab vastutustundliku reklaami-ja turundussuhtluse olulisust, kuivõrd tegu on peamise vahendiga, mis võimaldab tarbijate teavitamist kosmeetikatoodete omadustest ja kvaliteedist. Sellega seoses on Cosmetics Europe töötanud välja HARTA, mille kaudu kosmeetikatööstus kohustub tagama, et nende reklaam ja turundussuhtlus:

  • Vastab asjakohastele Euroopa, riikliku õiguse ja eneseregulatsiooni raamistikele;
  • On siiras, aus ja mitteeksitav;
  • Võimaldab tarbijatel teha teadlikke valikuid;
  • Toimib sotsiaalselt vastutustundlikul viisil.

 

Kõnealune harta on heakskiidetud Cosmetics Europe liikmete, sealhulgas Eesti Keemiatööstuse Liidu (EKTL) poolt ning sellega väljendatakse selgelt oma pühendumust. Käesolevaga julgustab EKTL, kui Cosmetics Europe liige, oma liikmeid näitama üles kohustumist harta põhimõte täitmisele, kinnitades seda allkirjaga.

Hartat saadab Cosmetics Europe eneseregulatsioonijuhend vastutustundliku reklaami ja turundussuhtluse kohta. Harta ja juhend täiendavad Euroopa õigusraamistikku kosmeetika reklaami alal, eelkõige Euroopa Komisjoni määrust ühtsete kriteeriumide loetelu osas.

30.05.2014 liitusid HARTAga esimesed Eesti kosmeetikaettevõtted. EKTL andis vastavad tunnistused pidulikult üle Liidu üldkoosolekul, tänades ja tunnustades ettevõtteid pühendumuse ja eeskujuks olemise eest.

Hetkeseisuga on Eestis HARTAga liitunud alljärgnevad ettevõtted:

 • ORTO AS
 • ESTKO AS
 • CHEMI-PHARM AS
 • FLORTO OÜ
 • FLORA KAUBANDUSE OÜ
 • UNILEVER EESTI OÜ
 • MAYERI INDUSTRIES AS
 • JOIK OÜ
 • L´OREAL BALTIC SIA EESTI FILIAAL

 

Liitumiseks tuleb allkirjastada HARTA ning pühenduda alljärgneva juhenddokumendi järgimisele.  

 
ENESEREGULATSIOONIJUHISED VASTUTUSTUNDLIKU REKLAAMI JA TURUNDUSSUHTLUSE KORRALDAMISEKS: EKTL eestikeelne versioon ja Cosmetics Europe inglisekeelne versioon
 
Antud raamistik annab konkreetse sisu põhimõtetele, mida Euroopa kosmeetikatööstus vastutustundliku reklaami­  ja turundussuhtluse  harta  kohaselt  kohaldama  kohustub. Antud dokument kirjeldab kosmeetikale keskenduvat raamistikku, mis koondab kehtivaid põhimõtteid ning parimaid praktikaid ning kujutab endast ühtset alust kosmeetikatoodetega seotud reklaami­ ja turundussuhtluse korraldamiseks Euroopas.

Kosmeetikaohutuse teabepäev

Kosmeetikaohutuse teabepäev, Tallinn, 21.01.09

Teabepäev valmis koostöös (COLIPA-ga); praegune Cosmetics Europe                                                        
 
Esimene sessioon : Ohutus ja Toime 
 
Euroopa Liidu kosmeetikamäärus ja tulevad muudatused - Gerald Renner, (Colipa), praegune Cosmetics Europe 
Ohutuse hindamine - Dr. Winfried Steiling, Henkel AG
Kosmeetikatoote toime testimine - Gerald Renner, (COLIPA), praegune Cosmetics Europe 
       
 Teine sessioon: Teadus kosmeetikas
 
Nanotehnoloogia kosmeetikas? Francis Quinn; L´Oreal
Päikesekaitsekreemid - Dominique Moyal, L´Oreal
Juuksevärvid - miks nad on erakordsed? -  Kim Rich, Procter & Gamble
 
Teabepäeva läbivimist toetasid: Procter & Gamble, L´Oreal, Beiersdorf ja Orto.