Üldinfo

Eesti Keemiatööstuse Liitu kuulub kolm haridusasutust, mille missiooniks on keemiaalane teadus- ja arendustegevus ning kutsehariduse andmine. Nendeks on:

                

 

Lisaks on Eestis veel mitmeid kõrgkoole, kus on muuhulgas võimalik omandada keemiaalast kõrgharidust.

Siin sektsioonis saad edasi lugeda keemiaalase kutsehariduse omandamise võimalustest Eestis.

 

Eesti Keemiatööstuse Liidu brošüür: Ülipõnev keemiatööstus. Probleemid ja võimalused. Ametid ja haridus.